Ieder kind verdient een stem

De Eigen Wijze Coach staat voor jou klaar!

Niet over maar mét ze in gesprek

Kinderen en jongeren voelen zich vaak niet gehoord door volwassenen, zelfs niet als het gaat om belangrijke beslissingen in hun eigen leven. De Eigen Wijze Coach zorgt er als kindvertegenwoordiger voor dat er geluisterd wordt naar het kind en zijn wensen en behoeften een plek krijgen binnen de situatie waar zij zich in bevinden. Omdat elk kind andere wensen heeft, gaan we lekker eigenwijs en op onze eigen wijze in gesprek.


Voor kinderen

Als kindvertegenwoordiger sta ik voor je klaar om naar je te luisteren. Samen kijken we naar jouw blik en wensen op je situatie.


Voor ouders

Het is belangrijk als ouders afspraken te maken. De Eigen Wijze Coach helpt door de wensen van het kind richting jullie te vertalen.


Voor professionals

Door de wensen en de belevingswereld van het kind mee te nemen, kan er passend advies worden gegeven binnen zijn situatie.

Kindvertegenwoordiger binnen scheiding

Tijdens een scheiding kunnen kinderen klem komen te zitten tussen hun ouders.
De Eigen Wijze Coach kan een stem geven aan het kind binnen de scheiding door zijn wensen en gevoelens samen op papier te zetten zodat dit meegenomen kan worden binnen het ouderschapsplan en de omgangsregeling. Alle kinderen hebben namelijk het recht gehoord te worden.

Kind vertrouwenspersoon

Kinderen mogen wettelijk gezien een vertrouwenspersoon meenemen wanneer zij gesprekken voeren met hulpverlenende instanties. De Eigen Wijze Coach kan kinderen en jongeren voorbereiden op deze gesprekken en kan ook mee naar deze gesprekken. Zo blijft er een bekend gezicht bestaan tussen wisselende hulpverleners.

Familieopstellingen

De Eigen Wijze Coach is gecertificeerd in het uitvoeren van familieopstellingen.
Tijdens een familieopstellingen wordt er op een systematische wijze gekeken naar welke familiegeschiedenis en ervaringen bijdragen aan blokkades in de persoonlijke ontwikkeling, relaties en werk.

Neem vrijblijvend contact op

Contactgegevens

Patricia Wit
info@eigenwijzecoachgroningen.nl
0657498256