Betrek het kind bij het advies

Voor professionals

Kinderen raken regelmatig in de knel wanneer hun ouders gaan scheiden of uit elkaar zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. Loyaal zijn naar beide ouders is hard werken voor een kind. Door de conflicten binnen de scheiding kan het kind gedragsverandering gaan vertonen en last krijgen van fysieke en mentale klachten. 

Binnen een scheidingssituatie is het belangrijk voor het kind dat deze zich gehoord en erkend voelt. Door het gebruik van verschillende spelmethodieken leert het kind zich te uiten en kan hij laten zien wat hem dwars zit in de scheidingssituatie. Wanneer de beleving en wensen van het kind op een positieve manier kenbaar worden gemaakt richting vaders en moeders, leggen we de verantwoordelijkheid terug bij de ouders.

Loop je er als professional tegen aan dat je niet voldoende aandacht kan besteden aan kindgesprekken? Een Verzoek Tot Onderzoek wil aanvragen en hierbij gebruik wil maken van een objectieve rapportage over de impact van de scheiding op het kind? Wil je als professional het kind een stem geven in het juridisch speelveld waarbij het welzijn van het kind in het geding komt door de conflicten binnen de scheiding?
Neem dan contact op met de Eigen Wijze Coach.