Betrek het kind bij het advies

Voor professionals

Kinderen geven steeds vaker aan zich niet gehoord te voelen. Er wordt wel óver ze gepraat maar niet mét ze gepraat. Best wel gek als je bedenkt dat in het Verdrag Rechten van het Kind staat dat ieder kind het recht heeft om mee te praten over zaken die hen aangaan. Als kindvertegenwoordiger is daarom mijn doel om kinderen (ook onder de leeftijd van 12 jaar) een positie te geven in de zaken die spelen in hun leven en waarover volwassenen keuzes maken.

Loop je er als professional tegen aan dat je niet voldoende aandacht kan besteden aan kindgesprekken? Een Verzoek Tot Onderzoek wil aanvragen en hierbij gebruik wil maken van een objectieve rapportage over de impact van verschillende situaties op het kind? Zoek je iemand die objectief een begeleide omgang kan verzorgen? Of wil je als professional een stem geven aan het kind binnen een scheiding? Neem dan contact op met de Eigen Wijze Coach.