Kosten kindvertegenwoordiger en kindvertrouwenspersoon

Telefonisch informatiegesprek en intakegesprek              Gratis en vrijblijvend.
Sessies o.b.v. 1 uur                                                                  €75  

De Eigen Wijze Coach werkt vanuit een praktijk in het centrum van Groningen. In overleg is het mogelijk om op huisbezoek te komen.
Het traject kan bekostigd worden vanuit de jeugdwet door middel van het aanvragen van een PGB of door middel van een verwijzing via de hulpverlening. 

Kosten familieopstelling
Telefonisch informatiegesprek en intakegesprek           Gratis en vrijblijvend
Familieopstelling gehele dag in groepsverband              30 als representant         55 met hulpvraag
(min. 12 deelnemers)            
Familieopstelling individueel o.b.v. 1 uur                          65

Afspraak afzeggen
Wanneer een afspraak verplaatst of afgezegd wordt, dient dit 24 uur van tevoren gedaan te worden. Dit kan via:
– E-mail: Stuur een e-mail naar info@eigenwijzecoachgroningen.nl
– Whatsapp: Stuur een whatsapp-bericht naar 0657498256
– Telefoon: Geef je afmelding telefonisch door of laat een voicemail achter.

Wanneer de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de sessie in zijn geheel in rekening gebracht. 

Klachtenregeling
Heb je een klacht naar aanleiding van het inzetten van de Eigen Wijze Coach? Graag kijk ik samen met jou (en een onafhankelijk vertrouwenspersoon) of we samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet, dan heb je ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het SKJ-register. Je vindt de SKJ-website voor ouders en verzorgers hier