Als ouders willen jullie samen
het beste voor je kind

Voor ouders

Wanneer je als partners zijnde beslist om uit elkaar te gaan komt er een hoop bij kijken. Emoties lopen hoog op, financiële zaken moeten besproken worden en juridisch moeten er afspraken gemaakt worden. Als volwassene kan je je laten ondersteunen in dit proces door verschillende derden. Als Kindbehartiger kan ik jullie ondersteunen met betrekking tot de kinderen binnen de scheiding.

Als ouders hebben jullie een gezamenlijk doel: Jullie kinderen een zorgeloze jeugd bieden waarin jullie beide betrokken zijn. Ex-ouders bestaan niet en jullie kinderen zullen dan ook altijd voor 50% uit de ene ouder en 50% uit de andere ouder bestaan.

Als Kindbehartiger fungeert de Eigen Wijze Coach als een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger voor kinderen vanaf 4 jaar binnen scheidingssituaties. Bij mij zullen de wensen en rechten van het kind altijd centraal staan. Samen met het kind zorg ik ervoor dat zijn wensen en belevingen m.b.t. de scheiding helder vertaald worden richting jullie als ouders en zonodig betrokken instanties of het juridische speelveld. 

Wat kan je verwachten?
De Eigen Wijze Coach gaat in een traject van circa 10 sessies in gesprek met jullie kind. Dit gebeurt spelenderwijs. Na elke afspraak wordt een rapportage gemaakt en krijgen jullie als ouders regelmatig een terugkoppeling over de sessies. Aan de hand van de rapporten kunnen jullie als ouders de wensen en beleving van het kind meenemen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Binnen een scheiding hebben niet alleen volwassenen rechten. Het is daarom de taak van de Kindbehartiger de rechten van het kind centraal te stellen en om het kind uit te leggen wat zijn rechten binnen de scheiding zijn. Daarnaast kan de Kindbehartiger ondersteuning bieden bij het opstellen van een brief aan de rechter wanneer dit van het kind of de jongere wordt gevraagd of kan deze ondersteuning bieden door een gesprek bij te wonen tussen het kind en een betrokken instantie. 

Aan het einde van het traject krijgt het kind een werkmapje mee waar hij of zij aan heeft gewerkt tijdens de afspraken. In het mapje zitten opdrachten over bijvoorbeeld het uittekenen van de familiestamboom en het maken van een ‘paspoort’. Ook krijg het kind een document mee waarop staat wat zijn rechten zijn als kind. Wanneer hier behoefte aan is, kan de Eigen Wijze Coach ook nazorg verlenen aan het kind wanneer het traject is afgelopen.

Waarin kan ik nog meer helpen als Kindbehartiger?

  • Ik kan ondersteuning bieden aan ouders bij het overbrengen van de boodschap over de scheiding richting het kind.
  • Wanneer jullie als ouders zijnde al langere tijd uit elkaar zijn maar er zich problemen voordoen, waarbij het kind kan meedenken over oplossingen
  • Contactherstel wanneer één van de ouders uit beeld is geraakt (tijdens de scheiding)
  • Wanneer je vindt dat de stem van jullie kind een plek verdient binnen een juridische procedure
  • Juridisch adviseren met als uitgangspunt de rechten van het kind
  • Ondersteuning bieden aan het kind tijdens een gesprek met een betrokken instantie
  • Helpen met het op papier zetten van de wensen en gevoelens van het kind wanneer de rechter dit vraagt van het kind
  • Het kind zijn wensen durven uitspreken richting jullie als ouders