Kindvertegenwoordiger binnen scheiding


Als volwassene krijg je tijdens de scheiding ondersteuning van een advocaat of mediator. Deze zorgen ervoor dat jouw wensen en behoeften binnen de scheiding zoveel mogelijk worden vervuld. Maar hoe zit het met de wensen en behoeften van de kinderen binnen de scheiding?
Als kindvertegenwoordiger zorg ik ervoor dat deze in kaart worden gebracht zodat jullie samen als ouders, en zonodig hulpverlening en juridische partijen,
de beste keuzes kunnen maken in het belang van de kinderen. De wensen van jullie kind kunnen jullie gebruiken voor het opstellen van een ouderschapsplan of kan je inbrengen binnen een juridische procedure.

Waar het moeilijk kan zijn om samen te werken met je ex-partner binnen de scheiding, is het belangrijk dat je blijft onthouden dat jullie kinderen altijd voor de helft uit jou bestaan en voor de helft uit de andere ouder. Niks kan het DNA veranderen. Daarnaast is het ook belangrijk om te onthouden dat jullie beide het beste willen voor jullie kinderen (ja, écht waar) maar dat jullie kunnen verschillen in mening wat dan nou het beste is.

Wat kan ik verwachten van de kindvertegenwoordiger?

  • Als kindvertegenwoordiger kies ik heel duidelijk één kant: de kant van het kind.
  • Om objectief te blijven richting ouders vind ik het belangrijk dat jullie beide je kind afzetten voor een sessie / dat er zowel een sessie bij de ene ouder als de andere ouder thuis plaatsvindt wanneer er sprake zal zijn van een thuisafspraak.
  • De kindvertegenwoordiger kan gesprekken voeren met kinderen vanaf 4 jaar oud.
  • Op basis van de hulpvraag en de behoefte van het kind stem ik het aantal sessies af. Een traject hoeft niet langer te duren dan nodig is gezien dit niet in het belang is van het kind. Een traject duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies tenzij er behoefte is aan nazorg.
  • Ik vraag toestemming aan het kind wat ik wel en niet mag vertellen aan de ouders en wat wel en niet genoteerd mag worden in het eindrapport.
  • Aan het einde lever ik een rapport aan dat jullie als ouders zijnde kunnen gebruiken voor het opstellen van een ouderschapsplan of om derden te ondersteunen bij het maken van keuzes in het belang van het kind.

Hoe ziet het traject eruit bij de kindvertegenwoordiger?
De Eigen Wijze coach gaat spelenderwijs in gesprek met het kind. Tijdens de eerste sessie zet het kind aan de hand van Playmobile poppetjes zijn familie neer en iedereen die dicht bij hem of haar staat. Op deze manier wordt een helder beeld verkregen van hoe de wereld van het kind eruit ziet en wordt verwarring voorkomen met betrekking tot familiebanden. In hieropvolgende sessies gebruikt de Eigen Wijze Coach verschillende kindvriendelijke methodes om de wensen, behoeften en belevingen van het kind binnen de scheidingssituatie te vertalen. Na iedere sessie wordt een rapportage gemaakt en krijgen beide ouders geregeld een terugkoppeling van de sessies. Afsluitend aan de sessies krijgt het kind een werkmapje mee waar hij of zij aan heeft gewerk. In dit mapje zitten opdrachten over bijvoorbeeld het uittekenen van de familiestamboom en het invullen van een vriendenboekpagina over de ouders. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn wat nou eigenlijk hun rechten zijn binnen een scheiding. Daarom geeft de Eigen Wijze Coach ook een document mee waarop deze rechten vermeldt staan zodat het kind hier altijd op terug kan vallen. 


Waarbij kan de kindvertegenwoordiger nog meer ingezet worden?
De Eigen Wijze Coach kan ingezet worden vanaf het moment dat de ouders weten dat zij gaan scheiden en de kinderen hiervan nog op de hoogte gebracht moeten worden, wanneer de ouders gaan gescheiden en wanneer de ouders al (enige tijd) gescheiden zijn en er zich reeds situaties voordoen waarin het kind ook een stem verdient. Daarnaast kan er ondersteuning geboden worden wanneer een kind in gesprek moet met de kinderrechter en wanneer het kind weer contact wil oppakken met een ouder die uit beeld is geraakt. Tot slot is het ook mogelijk om voor jongeren vanaf 12 jaar een individuele familieopstelling plaats te laten vinden wanneer zij hier behoefte aan hebben.