Vragen

De kindvertegenwoordiger kan in verschillende gevallen ingezet worden.  Bijvoorbeeld:

  • Wanneer een kind een vertrouwenspersoon mee wil nemen naar gesprekken met instanties
  • Wanneer de wensen en behoeften van het kind een plek verdienen binnen een scheiding en overige zaken die hen aangaan
  • Wanneer een kind een luisterend oor wil van iemand van buitenaf

De kindvertegenwoordiger heeft als doel dat ieder kind zich gehoord voelt en er gesprekken mét het kind worden gevoerd in plaats van alleen óver het kind.

De kindvertegenwoordiger kan ingezet worden vanaf 4 jaar oud.

Ben je een jongere boven de 18? Dan heb ik ook een luisterend oor voor jou. 

M.b.t. de invulling van het traject wordt gekeken naar de leeftijd.

De Eigen Wijze Coach werkt aan de Hoge der A in het centrum van Groningen. Een impressie van het kantoor vind je hier.

Liever huisbezoeken? Dan kunnen we dit in overleg afspreken.

Het is als ouders zijnde mogelijk zelf je kind aan te melden voor het traject. Het traject kan door de ouders zelf bekostigd worden maar het is ook mogelijk PGB aan te vragen via de gemeente. Ook kan je kind aangemeld worden via een instantie als het CJG, de RvdK, etc.

Wanneer de Eigen Wijze Coach in gesprek gaat met het kind, maakt deze tijdens de eerste sessie altijd een genogram.

Een genogram is een gemakkelijke tool om de familielijnen in kaart te brengen zodat het voor de hulpverlener duidelijk is welke mensen betrokken zijn in het leven van het kind en welke positie zij hebben.

Het Mattenspel wordt ingezet wanneer de Eigen Wijze Coach in gesprek gaat met een kind binnen een scheiding en de hulpvraag gericht is op de scheidingssituatie. Het is een manier om op spelenderwijs in relatief korte tijd veel inzicht in te krijgen in hoe een kind een scheidingssituatie ervaart. Een uitleg vind je in dit filmpje

In het Internationale Verdrag Rechten van het Kind staan alle rechten beschreven van het kind. Je leest de rechten hier.

De belangrijkste rechten van het kind binnen een scheiding zijn onder andere dat elk kind recht heeft op een omgang met beide ouders, dat elk kind zijn eigen mening mag uiten binnen situaties die hen aangaan en hiernaar geluisterd moet worden door instanties en dat elk kind het recht heeft zijn eigen identiteit te behouden door onder andere familiebanden aan te houden.

Bij vragen kan je altijd contact opnemen. Vul het contactformulier in op de contactpagina, en wij zullen binnen 5 werkdagen reageren op je bericht.

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Je moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen wanneer een jeugdprofessional bij je kind betrokken is.

Een SKJ-registratie laat zien dat een jeugdprofessional ervaring, kennis en vaardigheden heeft om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat het zien dat de jeugdprofessional continu werkt aan zijn vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van zijn vak door ieder jaar opleidingen en cursussen te volgen.

Heb je het gevoel dat de kindvertegenwoordiger niet juist heeft gehandelt en er geen oplossing is gevonden voor het probleem? Dan kan je hier een klacht indienen.