Vragen

De Kindbehartiger wordt speciaal ingezet binnen scheidingssituaties. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van het kind binnen de scheiding wordt gehoord en vertaald richting de ouders en mogelijk het juridische speelveld. 

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Door de stem van het kind mee te nemen in het opstellen van een regeling voor na de scheiding, wordt het kind minder belast.

De Kindbehartiger gaat in gesprek met kinderen vanaf 4 jaar oud tot jongeren van 17 jaar oud.

M.b.t. de invulling van het traject wordt gekeken naar de leeftijd.

De Eigen Wijze Coach werkt op woensdagmiddagen van 13:00 tot 18:00 uur in de Blauwe Boerderij gelegen in de Oosterparkwijk Groningen. Een impressie van het kantoor vind je hier.

Ook is het mogelijk in overleg een afspraak te maken in het weekend en op huisbezoek te komen. Neem hiervoor contact op met de Eigen Wijze Coach.

Het is als ouders zijnde mogelijk zelf je kind aan te melden voor het traject. Het traject kan door de ouders zelf bekostigd worden maar het is ook mogelijk PGB aan te vragen via de gemeente. Ook kan je kind aangemeld worden via een instantie als het CJG, de RvdK, etc.

Het Mattenspel is een manier om op spelenderwijs in relatief korte tijd veel inzicht in te krijgen in hoe een kind de scheidingssituatie ervaart. Een uitleg vind je in dit filmpje

In het Internationale Verdrag Rechten van het Kind staan alle rechten beschreven van het kind. Je leest de rechten hier.

De belangrijkste rechten van het kind binnen een scheiding zijn onder andere dat elk kind recht heeft op een omgang met beide ouders, dat elk kind zijn eigen mening mag uiten binnen situaties die hen aangaan en hiernaar geluisterd moet worden door instanties en dat elk kind het recht heeft zijn eigen identiteit te behouden door onder andere familiebanden aan te houden.

Bij vragen kan je altijd contact opnemen. Vul het contactformulier in op de contactpagina, en wij zullen binnen 5 werkdagen reageren op je bericht.

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Je moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen wanneer een jeugdprofessional bij je kind betrokken is.

Een SKJ-registratie laat zien dat een jeugdprofessional ervaring, kennis en vaardigheden heeft om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat het zien dat de jeugdprofessional continu werkt aan zijn vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van zijn vak door ieder jaar opleidingen en cursussen te volgen.

Heb je het gevoel dat de Kindvertegenwoordiger niet juist heeft gehandelt en er geen oplossing is gevonden voor het probleem? Dan kan je hier een klacht indienen.